Kunszentmiklósi Református Óvodáért Alapítvány

Az Alapítvány jelmondata:
„…hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a
fej, a Krisztus.” Pál levele az efezusiakhoz 4,15

Az alapítvány tevékenysége:
Az óvoda működési feltételeinek javítása tárgyi eszközök beszerzése, a meglévők
karbantartása által, közösségi rendezvények szervezése és támogatása, kiadványok,
tananyagok vásárlása, valamint hozzájárulás a beruházások finanszírozásához, illetőleg a
nevelési-oktatási munkához szükséges anyagi feltételek megteremtéséhez.

Adószám: 19346719-1-03

Bankszámlaszám: 11732150-23232138

„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből,
mert „a jókedvű adakozót szereti Isten”.” 2Kor 9,7