Isten kegyelméből történelmi lehetőség nyílt arra, hogy a Református Egyház óvodai korcsoport szintjén is részt vállalhasson a keresztyén nevelésben. Ezért a lehetőségért és Isten gondviselő szeretetéért hálát adva a Kunszentmiklósi Református Egyházközség megalapítja óvodáját azzal a céllal, hogy Jézus parancsának eleget téve megismertesse a kisgyermekeket Isten szeretetével. 
Óvodánkban a nevelés és az oktatás - figyelemmel az állami (önkormányzati) intézmények követelményeire, továbbá a Történelmi Magyarország területén lévő oktatási intézmények autonóm életéből és hagyományaiból következő művelődési anyagra - Istennek a teljes Szentírásban adott kijelentése, valamint a Második Helvét Hitvallásban és a Heidelbergi Kátéban megfogalmazott hitelvek és a magyar kálvinizmus szellemében folyik. 
A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A nevelés alapvető színtere a család. A kereszteléskor tett szülői és gyülekezeti fogadalom megvalósulásának egyik lehetséges helyszíne a református köznevelési intézmény, amely a gyermeket Krisztusban testvérnek fogadja el.
Óvodánk célja és feladata, hogy 
-	a kisgyermekek megismerjék és otthonuknak érezzék a keresztyén közösséget, 
-	a református gyermekeket egyházunk hitvalló tagjaivá, a más felekezetekhez, nemzetekhez tartozókat tiszteletben tartó, igaz és hűséges hazafiakká neveljük,
-	a nem református gyermekeket pedig – vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett –  a református egyház értékeinek tiszteletére neveljük.